Skip to content

AGENDA

VERINNERLIJKEN
VERSTILLEN
HERKENNEN
VERBINDEN
BETREKKEN

Stiltewandeling

Elke 3e woensdagochtend van de maand 10:00 tot 12:30 uur.

 

 

 

Rustig lopen, met volle aandacht, niet praten. De volledige ervaring van het wandelen. De ruimte, de natuur om je heen en je eigen stilte ervaren. Stilstaan, door te lopen. Samen stil zijn is anders dan in je eentje stil zijn. Wandel mee en ervaar het tijdens een stiltewandeling.

 

We starten met de wandeling na een korte introductie en meditatief moment in de kerk. De lengte van wandeling passen we aan aan het weer en de deelnemers. De wandeling duurt één à anderhalf uur. Bij terugkomst is er koffie en thee. Tijdens de gezamenlijke lunch kun je ervaringen delen.

Data
Tijd
Kosten
2023
20 sep
18 okt
15 nov
20 dec

2024
17 jan
21 feb
20 mrt
17 apr
15 mei
19 jun
10:00 tot 12:30
€5 inclusief lunch
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk / ’t Trefpunt
Liesbeth van Meeteren

Meditatieavond

Meditatie-bijeenkomsten op de donderdagavond om de week (m.u.v. adventstijd en 40 dagentijd i.v.m. de vespers). Na afloop drinken we gezamenlijk thee.

Data 2023

  • 14 en 28 september
  • 12 en 26 oktober
  • 9 en 23 november
  • 7 december
Aanmelding
Niet nodig
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk
Liesbeth van Meeteren
Marjenke Hielkema
ds. Stephan Kurtzahn
Data
Tijd
Kosten
Oneven weken op donderdagavond
19:30 tot 20:30
Vrijwillige bijdrage

Retraite: Innerlijke vorming door de psalmen

De psalmen zijn mystieke teksten die de concrete persoonlijke leefwereld aanspreken op het geheim dat wij er zijn. Zij vertellen over grenssituaties als ziekte, angst en pijn. Zij willen ons uitnodigen om contact te maken met het wezen(lijke) van het leven. Zij fungeren als gids om vanuit de Bron te leven. 
Wij lezen kleine parels uit de psalmen met als doel om binnengeleid te worden in de wijdte en grootsheid van het bestaan.

 

 

Doel van deze retraite is je bewust te worden van de diepe lagen van je bestaan. Elke retraitedag bestaat uit 3 korte meditatieve vieringen en afwisselend geleide oefeningen en stiltes rond een thema. We werken in een groep en lunchen gezamenlijk. Retraites zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
30 sep
van 10:00 tot 17:15 uur
€50 (incl. lunch, koffie, thee)
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk / ’t Trefpunt
ds. Stephan Kurtzahn

Retraite: Leven vanuit innerlijke kracht en relatie met God

Innerlijke kracht is iets anders dan uiterlijke kracht. Innerlijke kracht komt voort uit een eenheid met onze ziel, onze authentieke persoonskern. Veel schrijvers uit de christelijke kerkgeschiedenis wijzen erop dat wij het beeld van God zijn. Leven vanuit innerlijke kracht betekent leven zoals wij oorspronkelijk bedoeld zijn: leven vanuit liefde, mededogen en vrede. Leven vanuit deze kracht betekent geestelijk sterk en authentiek worden.  

 

Doel van deze retraite is je bewust te worden van de diepe lagen van je bestaan. Elke retraitedag bestaat uit 3 korte meditatieve vieringen en afwisselend geleide oefeningen en stiltes rond een thema. We werken in een groep en lunchen gezamenlijk. Retraites zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
27 jan 2024
van 10:00 tot 17:15 uur
€50 (incl. lunch, koffie, thee)
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk / ’t Trefpunt
Stephan Kurtzahn

Retraite: Levensreis en levensmissie

Hoe herinneren we ons wie wij werkelijk zijn. Diep van binnen weten, voelen we dat er meer is. We zijn geneigd om het geluk buiten ons te zoeken, maar daar is het niet te vinden.

Herken je de momenten dat je stil was en genoot van natuur, muziek of wat dan ook? Die zachte stem in de stilte? Wij willen jullie uitnodigen om iedere keer weer naar binnen te gaan.

Uit de levensreis en levensmissie wordt duidelijk wie we zijn en waar de zin ligt van ons bestaan. Wat maakt wie we ten diepste zijn.

 

Doel van deze retraite is je bewust te worden van de diepe lagen van je bestaan. Elke retraitedag bestaat uit 3 korte meditatieve vieringen en afwisselend geleide oefeningen en stiltes rond een thema. We werken in een groep en lunchen gezamenlijk. Retraites zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
20 apr 2024
van 10:00 tot 17:00 uur
€30 (incl. lunch, koffie, thee)
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk / ’t Trefpunt
Sijma Rasser en Liesbeth van Meeteren

Iconen schilderen in de aanloop naar pasen

Vrijdagen 9:30 – 16:30

Als je iconen schildert kom je terug in de stilte, de kalmte en de rust. Je schildert je een weg naar het licht. Vroeger schilderden de monniken met de techniek van tempera en ei. Deze eeuwenoude traditie en de stilte die daarbij hoorde, willen we laten ervaren. Beginners kunnen kennismaken met de techniek. Gevorderden kunnen hun techniek verbeteren en verdiepen door specifieke aandacht voor bijvoorbeeld kleding, ogen, neus en mond.

In de periode voor Pasen kan je 6 vrijdagen werken aan een icoon. Je schildert hem op een plank en werkt met pigmenten en goud. Het onderwerp wordt nog bekend gemaakt. De iconen worden rond Pasen tentoongesteld in de Dorpskerk.

 

 

Maximaal aantal deelnemers is 12.

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
2 feb
9 feb
16 feb
1 mrt
8 mrt
15 mrt
9:30 tot 16:30 uur
€240 voor 6 dagen (incl. materiaal, koffie, thee, lunch)
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk / ’t Trefpunt
Thea van Haarlem

Dans: verbeeldend bwegen Dansimprovisatie op weg naar Pasen

Peter van Deerse Gitarist & componist

 

Na het afronden van zijn studie klassiek gitaar heeft Peter zich toegelegd op improviseren en componeren. Melodische thema’s met ruimte voor improvisaties vormen het uitgangspunt van zijn werk. Uit het – onvoorbereid– spelen in het moment komen zijn composities voort.

Zijn doel is om regelmatig nieuwe wegen in te slaan in het innerlijk muzikaal landschap. Verkenning en verinnerlijking van dat landschap leidt naar composities waarvan hij graag iedereen deelgenoot maakt. Laat je meevoeren op de klanken van zijn muziek!! 

Najaar 2023 Data volgen.

 

Tijdens twee dansworkshops  gaan we aan de hand van het verhaal van Jezus in die laatste weken voor Pasen op zoek naar de emoties in dat verhaal. Emoties die we ook vandaag de dag in ons leven herkennen en tegenkomen. We lichten er twee emoties uit. Je lijf komt als vanzelf in beweging om uiting te geven aan die emotie. Zo kom je tot een dans met je hele lijf. Laat jezelf er helemaal zijn.

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
volgt
19:30-21:00 uur
4 avonden: € 28,- Losse avond: €7,50
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk
Tineke Ras Marees, docent dansexpressie

Oecumenische Vespers

Oecumenische Vespers

Het CBI ondersteunt deze vespers.  De Rooms-Katholieke parochiekern ‘De Goede Herder’ in Zoeterwoude/Rijndijk en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp organiseren samen de Oecumenische vesperdiensten. Let op: de locatie is afwisselend de Dorpskerk en De Goede Herder.


Vespers in de veertigdagentijd

Tijdens de Veertigdagentijd bereiden wij ons voor op Pasen. Vroeger sprak men van de vastentijd. De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Op 23 maart is ook de maaltijd van de Heer. Op 30 maart staat de viering in het teken van boete en verzoening


Data en locaties 2023

  • 23 februari Scheppingskerk
  • 2 maart De Goede Herder
  • 9 maart Dorpskerk; voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
  • 16 maart De Goede Herder
  • 23 maart Dorpskerk; voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
  • 30 maart De Goede Herder (boete en verzoening)
Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
Wekelijks van 23 feb tot 30 mrt
19:15 tot 21:00
Gratis, collecte bij de uitgang
Locatie 1
Locatie 2
Dorpskerk / ’t Trefpunt
De Goede Herder

Lezing: Universele Spiritualiteit door Willem Glaudemans

In deze tijd van nieuw bewustzijn gaan we merken dat allerlei oude vormen en structuren verdwijnen en er  nieuwe versneld voor in de plaats komen. Dat geldt op alle levensgebieden, dus ook voor religie en spiritualiteit.

In Willems nieuwe boek ‘Universele Spiritualiteit’ schetst hij een beeld hoe dit er uit zou kunnen zien, als we voorbij religies gaan naar spiritualiteit die voor iedereen geldt en aansluit op de ontwikkeling van ons bewustzijn.
Het gaat dan om het leven van je goddelijkheid, misschien een groot woord, maar het is wie je werkelijk bent. We hebben alle goddelijke eigenschappen bij onze schepping meegekregen, waarom zouden we die dan niet gaan leven?

 

Willem Glaudemans (1954) is neerlandicus. Hij promoveerde op de literatuuropvattingen van Willem Frederik Hermans. Hij vertaalde spirituele boeken en gnostische geschriften en was eindredacteur van Een cursus in wonderen. Glaudemans is van jongs af aan geïnteresseerd in het leven na de dood. De trainingen die hij volgde bij Elisabeth Kübler-Ross over Life, Death and Transition hebben zijn leven naar eigen zeggen ingrijpend veranderd.

Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
21 mrt
20:00 (inloop 19:30)
€5 (ook aan de zaal te voldoen)
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk
Willem Glaudemans

Concerviering: Matthäuspassion

Matthäuspassion

In een sfeervolle mix tussen concert en viering worden delen uit de Matthäuspassion gezongen door COV Ex Animo uit Leiden en enkele solisten.

Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
26 mrt
19:30 tot 21:00
Gratis, collecte bij de uitgang
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk
Ds. Stephan Kurtzahn

Retraite: Pelgrimeren of je levensreis

Bij een pelgrimage denken we aan een lange (voet)tocht met een bijzonder doel en mensen die er veel voor over hebben om daar te komen. Mensen gaan op weg naar een plek waar zij graag willen zijn.

Pelgrimeren kun je ook met je hart of beter gezegd met je ziel. Daarvoor is geen inspanning nodig. Uit de levensreis, de pelgrimage, wordt duidelijk wie we ten diepste zijn en waar de zin ligt van ons bestaan.

Waar sta ik in mijn leven, welke weg heb ik afgelegd en wat heb ik nog voor de boeg? Wat vervult mijn leven? Die vragen staan centraal als mensen op pelgrimstocht gaan. Je zou kunnen zeggen dat een pelgrimstocht symbool staat voor de levensweg die je gaat.

Deze dag willen we in verschillende werkvormen in het klein op weg en op zoek gaan en gaandeweg ontdekken wat onze weg en onze bestemming is.

 

Elke retraitedag bestaat uit 3 korte meditatieve vieringen en afwisselend geleide oefeningen en stiltes rond een thema. We werken in een groep en lunchen gezamenlijk. Retraites zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
15 apr
van 10:00 tot 17:00 uur
€30 (incl. lunch, koffie, thee)
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk
Sijma Rasser;
Liesbeth van Meeteren

Kijk, lees en luister

Wil je geinspireerd worden door mooie opnames van Vespers uit de stiltetijd? Neem een kijkje bij onze video’s met mantra’s. 

Ben je op zoek naar een gedicht of inspirerende tekst? Hier kun je spirituele teksten downloaden.

Contactformulier

Telefoon
Adres
E-mail
IBAN