Skip to content

AGENDA

VERINNERLIJKEN
VERSTILLEN
HERKENNEN
VERBINDEN
BETREKKEN

Gedurende januari en februari is de Dorpskerk gesloten. Alleen de Scheppingskerk is open. Dit uit solidariteit met de hoge gasprijzen. De Protestantse Gemeente Leiderdorp zal het uitgespaarde geld doneren aan mensen die dit nodig hebben. Activiteiten van het CBI vinden of in de Scheppingskerk of in ’t Trefpunt plaats. Kijk goed op de website!

Stiltewandeling

Elke 3e woensdagochtend van de maand 10:00 tot 12:30 uur.

Rustig lopen, met volle aandacht, niet praten. De volledige ervaring van het wandelen. De ruimte, de natuur om je heen en je eigen stilte ervaren. Stilstaan, door te lopen. Samen stil zijn is anders dan in je eentje stil zijn. Wandel mee en ervaar het tijdens een stiltewandeling.

 

We starten met de wandeling na een korte introductie en meditatief moment in de kerk. De lengte van wandeling passen we aan aan het weer en de deelnemers. De wandeling duurt één à anderhalf uur. Bij terugkomst is er koffie en thee. Tijdens de gezamenlijke lunch kun je ervaringen delen.

Data
Tijd
Kosten
18 jan
15 feb
15 mrt
19 apr
17 mei
21 jun
10:00 tot 12:30
€5 inclusief lunch
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk / ’t Trefpunt
Liesbeth van Meeteren

Meditatieavond

Meditatie-bijeenkomsten op de donderdagavond om de week (m.u.v. adventstijd en 40 dagentijd i.v.m. de vespers). Na afloop drinken we gezamenlijk thee.

 

Data 2023

  • Donderdagavond 5 en 19 januari, 2 en 16 februari. Van 23 februari tot Pasen geen meditaties vanwege vespers in de 40 dagen tijd
  • Donderdagavond 13 en 27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 augustus, 14 en 28 september
Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
Om de week van 19 jan tot 28 sep
19:30 tot 20:30
Vrijwillige bijdrage
Locatie
Begeleiding
Scheppingskerk (januari + februari)
Liesbeth van Meeteren
Marjenke Hielkema
ds. Stephan Kurtzahn

Retraite: Ontdek de zin van je leven

Als verdriet en verlies ons uit balans halen, komen vragen op naar de zin van ons leven. Waarom leven wij, waarom sterven wij en wat is de bedoeling van ons leven? In moeilijke periodes zijn dit soort vragen vaak prominent. Hebben wij zoiets als een levensmissie? En is die vervuld als iemand vroegtijdig sterft? Bestaat er een hemel en welke relatie hebben wij met die hemel? Is er een God die alles bestuurt? Hebben wij een eigen verantwoordelijkheid in het leven?

Doel van deze retraite is je bewust te worden van de diepe lagen van je bestaan.

 

Elke retraitedag bestaat uit 3 korte meditatieve vieringen en afwisselend geleide oefeningen en stiltes rond een thema. We werken in een groep en lunchen gezamenlijk. Retraites zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
28 jan
van 10:00 tot 17:30 uur
€50 (incl. lunch, koffie, thee)
Locatie
Begeleiding
Scheppingskerk
ds. Stephan Kurtzahn

Iconen schilderen in de aanloop naar pasen

Vrijdagen 9:30 – 16:30

Als je iconen schildert kom je terug in de stilte, de kalmte en de rust. Je schildert je een weg naar het licht. Vroeger schilderden de monniken met de techniek van tempera en ei. Deze eeuwenoude traditie en de stilte die daarbij hoorde, willen we laten ervaren. Beginners kunnen kennismaken met de techniek. Gevorderden kunnen hun techniek verbeteren en verdiepen door specifieke aandacht voor bijvoorbeeld kleding, ogen, neus en mond.

In de periode voor Pasen kan je 6 vrijdagen werken aan een icoon. Je schildert hem op een plank en werkt met pigmenten en goud. Het onderwerp wordt nog bekend gemaakt. De iconen worden rond Pasen tentoongesteld in de Dorpskerk.

 

Maximaal aantal deelnemers is 12.

De expositie na afloop van de workshops opent 31 maart 2023.

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
27 jan
3 feb
17 feb
24 feb
10 mrt
17 mrt
9:30 tot 16:30 uur
€240 voor 6 dagen (incl. materiaal, koffie, thee, lunch)
Locatie
Begeleiding
Trefpunt
Thea van Haarlem

Dansen op Dinsdag: Verbeeldend bewegen op weg naar Pasen

Dinsdagen 19:30 tot 21:00 uur

4 dansavonden in de periode voor Pasen. We gaan aan de hand van het verhaal van Jezus in die laatste weken voor Pasen op zoek naar de emoties in dat verhaal.

Emoties die we ook vandaag de dag in ons leven herkennen en tegenkomen. Iedere week lichten we er twee emoties uit. Je lijf komt als vanzelf in beweging om uiting te geven aan die emotie. Zo kom je zo maar tot een dans met je hele lijf. Laat jezelf er helemaal zijn. Dát is de meditatie.

 

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
21 feb
7 mrt
28 mrt
4 apr
19:30-21:00 uur
volgt
Locatie
Begeleiding
Scheppingskerk / Dorpskerk
Tineke Ras Marees

Oecumenische Vespers

Oecumenische Vespers

Het CBI ondersteunt deze vespers.  De Rooms-Katholieke parochiekern ‘De Goede Herder’ in Zoeterwoude/Rijndijk en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp organiseren samen de Oecumenische vesperdiensten. Let op: de locatie is afwisselend de Dorpskerk en De Goede Herder.


Vespers in de veertigdagentijd

Tijdens de Veertigdagentijd bereiden wij ons voor op Pasen. Vroeger sprak men van de vastentijd. De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Op 23 maart is ook de maaltijd van de Heer. Op 30 maart staat de viering in het teken van boete en verzoening


Data en locaties 2023

  • 23 februari Dorpskerk
  • 2 maart De Goede Herder
  • 9 maart Dorpskerk; voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
  • 16 maart De Goede Herder
  • 23 maart Dorpskerk; voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
  • 30 maart De Goede Herder (boete en verzoening)
Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
Wekelijks van 23 feb tot 30 mrt
19:15 tot 21:00
Gratis, collecte bij de uitgang
Locatie 1
Locatie 2
Dorpskerk / ’t Trefpunt
De Goede Herder

Lezing: Voorbij deze wereld, is een wereld die ik verlang door Willem Glaudemans

Hier is het slecht, daar is het beter? Of is dit inzicht een stap in de richting van onze terugkeer naar God? Willem  leert ons dat we ons afscheidden van de Liefde van God door onze beslissing een afzonderlijk individu te willen zijn. De schuld daarover werd diep in onze denkgeest verborgen en op een wereld van lichamen geprojecteerd. Onze terugweg is letterlijk op onze schreden terugkeren en door de verdedigingslinies van het ego heen gaan. Dan zien we voorbij dit alles weer de Liefde van God stralen. We gaan samen verkennen wat deze stappen in ons dagelijks leven betekenen en hoe we deze metafysische inzichten kunnen toepassen.

 

Willem Glaudemans (1954) is neerlandicus. Hij promoveerde op de literatuuropvattingen van Willem Frederik Hermans. Hij vertaalde spirituele boeken en gnostische geschriften en was eindredacteur van Een cursus in wonderen. Glaudemans is van jongs af aan geïnteresseerd in het leven na de dood. De trainingen die hij volgde bij Elisabeth Kübler-Ross over Life, Death and Transition hebben zijn leven naar eigen zeggen ingrijpend veranderd.

Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
21 mrt
20:00 (inloop 19:30)
€5 (ook aan de zaal te voldoen)
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk
Willem Glaudemans

Concerviering: Matthäuspassion

Matthäuspassion

In een sfeervolle mix tussen concert en viering worden delen uit de Matthäuspassion gezongen door COV Ex Animo uit Leiden en enkele solisten.

Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
26 mrt
19:30 tot 21:00
Gratis, collecte bij de uitgang
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk
Ds. Stephan Kurtzahn

Zingzaterdagen: Kom tot Bezinging

Zaterdagen 14:00 tot 17:00 uur

 

Alleen je hele stem heelt…en alleen vanuit deze hele stem, is zingen als dubbel bidden zonder woorden…Alleen zo vertellen niet de woorden, maar vertelt je stem ons wat waar is….

Je stem kan niet liegen, is altijd eerlijk. Getuigt altijd, of je het nu wil of niet, van jouw waarheid en daar gelden geen normen van mooi of lelijk, zuiver of vals, goed of fout….

Zo mogen zingen is een groot geschenk aan jezelf. De diepe vreugde en vervulling die daaruit voortkomen vinden hun weg onbelemmerd vanuit je hart de hemel in, in dit geval de hoge ruimte van de oude Dorpskerk in Leiderdorp…

Zo kan zingen diep ontroeren, want zingen is zoveel meer dan zingen alleen…

 

Praktisch

In 4 workshops ontdekken we al improviserend en spelend dat onze oorspronkelijke stem veel meer is dan alleen klank, veel meer laat horen dan toonhoogtes, veel meer zegt dan alleen woorden. Ontdekken we dat onze stem veel meer kan dan we ooit konden vermoeden. Ontdekken we dat je van je stem kunt houden als van een nabije vriend en deze welkom heet in je huis.

 

Samen zingend ontdekken we onbekende mogelijkheden van onze stem en zijn we als een levend klanklaboratorium waar onbelemmerd spelen met klank nieuwe muziek doet ontstaan.

De laatste middag sluiten we af met een Stille-zaterdag-ceremonie waarin iedere stem telt als organisch onderdeel van een geheel, wat zal ontstaan vanuit stilte naar klank, vanuit ‘dood naar leven’… 

 

Voor wie? 

Mensen met liefde voor zingen die het contact met hun stem willen (her)ontdekken of verdiepen. Mensen die verlangen naar de oorspronkelijke zeggingskracht van hun stem en zich realiseren dat zingen helend kan zijn.

Mensen die vanuit hun liefde voor muziek hun stem willen laten klinken.

Noten kunnen lezen is geen vereiste. Wel muzikale oren, zing-zin en experimenteer-moed… 

 

Wat gaan we doen?

Contact maken met de speelse en lichte kant van zingen via stemimprovisatie en bewustwordingsspelletjes (o.a. vanuit de Lichtenberg-inzichten). Zodoende uitgenodigd worden om ongekende mogelijkheden van je stem te leren kennen.

Contact maken met het zgn. ‘zangerslichaam’ (o.a. vanuit de methode Niek Brouw) want ons gehéle lichaam is instrument en klankkast. Bewustmakend en bevrijdend dat niet jíj zingt, maar je stem…

Contact maken: luisterend zingen en zingend luisteren in interactie met elkaar. Een afstemmen op elkaar waardoor steeds weer unieke composities ontstaan..

De 3e zaterdag zal gewijd zijn aan de kunst om het zingen van jouw eigen-wijze-lied mee te nemen in het zingen van een bestaand lied. Inspirerende melodieën zullen aan bod komen en mocht de behoefte er zijn dan zal er ook aan bestaande meerstemmige composities worden gewerkt.

De 4e zaterdag wordt besteed aan het integreren van al het ontdekte in een gedicht, een lied of andere inspiratiebron met betrekking tot Stille Zaterdag.

 

Als je mee wil doen beantwoord dan bij het opgeven de onderstaande vragen. Dit helpt de docente bij een op de deelnemers afgestemde voorbereiding. 

– Hoe is het contact met je stem en waar verlang je naar?

– Waarom wil je deze workshop doen: wat hoop je te ervaren en ervan te leren?  

 

Let op: er kunnen maximaal 10 deelnemers mee doen dus geef je tijdig op. 

Aanmelding
Aanmeldformulier
Data
Tijd
Kosten
4 mrt
18 mrt
1 apr
8 ap
14-17 uur
€100 voor 4x
inclusief koffie/thee
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk / ’t Trefpunt
Franciska Dukel, zangdocent

Retraite: Pelgrimeren of je levensreis

Bij een pelgrimage denken we aan een lange (voet)tocht met een bijzonder doel en mensen die er veel voor over hebben om daar te komen. Mensen gaan op weg naar een plek waar zij graag willen zijn.

Pelgrimeren kun je ook met je hart of beter gezegd met je ziel. Daarvoor is geen inspanning nodig. Uit de levensreis, de pelgrimage, wordt duidelijk wie we ten diepste zijn en waar de zin ligt van ons bestaan.

Waar sta ik in mijn leven, welke weg heb ik afgelegd en wat heb ik nog voor de boeg? Wat vervult mijn leven? Die vragen staan centraal als mensen op pelgrimstocht gaan. Je zou kunnen zeggen dat een pelgrimstocht symbool staat voor de levensweg die je gaat.

Deze dag willen we in verschillende werkvormen in het klein op weg en op zoek gaan en gaandeweg ontdekken wat onze weg en onze bestemming is.

 

Elke retraitedag bestaat uit 3 korte meditatieve vieringen en afwisselend geleide oefeningen en stiltes rond een thema. We werken in een groep en lunchen gezamenlijk. Retraites zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelding
Niet nodig
Data
Tijd
Kosten
15 apr
van 10:00 tot 17:00 uur
€30 (incl. lunch, koffie, thee)
Locatie
Begeleiding
Dorpskerk
Sijma Rasser;
Liesbeth van Meeteren

Kijk, lees en luister

Wil je geinspireerd worden door mooie opnames van Vespers uit de stiltetijd? Neem een kijkje bij onze video’s met mantra’s. 

Ben je op zoek naar een gedicht of inspirerende tekst? Hier kun je spirituele teksten downloaden.

Contactformulier

Telefoon
Adres
E-mail
IBAN