Skip to content

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie organiseert diverse activiteiten. Hieronder vind je het overzicht van ons aanbod met een uitgebreide beschrijving.
Om ergens aan deel te nemen, hoef je geen lid van een kerk te zijn.

 

Ons aanbod:

Zie onze agenda voor de eerstvolgende geplande activiteiten.


Meditaties

Meditatie is de kunst om stil, aandachtig en vriendelijk voor jezelf te zijn. Het is een manier om tot rust te komen, te verstillen. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en met God. Meditatie kan helpen dichter bij de bronnen van het bestaan te komen. Door meditatie kun je ervaren waar het je uiteindelijk om te doen is, je steeds meer verbonden voelen met wat van blijvende waarde is. 

 

In de maanden januari en februari zal dit in de SCHEPPINGSKERK zijn. De Dorpskerk is dicht omdat hij niet wordt verwarmd. Iedereen is van harte welkom in de consistoriekamer Scheppingskerk Poelgeestlaan 2. We doen ons best om daar de sfeer te brengen uit de Dorpskerk.

 

 • Data: Donderdagavond om de week (m.u.v. de adventstijd en 40 dagentijd ivm. de vespers)
 • Tijd: 19.30 – 20.30 uur 
 • Locatie: in januari en februari Scheppingskerk; vanaf maart Dorpskerk 
 • Kosten: vrijwillige bijdrage
 • Begeleiding: Liesbeth van Meeteren, Marjenke Hielkema en ds. Stephan Kurtzahn.

Data 2023

 • Donderdagavond 5 en 19 januari, 2 en 16 februari. Van 23 februari tot Pasen geen meditaties vanwege vespers in de 40 dagen tijd
 • Donderdagavond 13  en 27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 augustus, 14 en 28 september

Stiltewandelingen

Rustig lopen, met volle aandacht, niet praten. De volledige ervaring van het wandelen. De ruimte, de natuur om je heen en je eigen stilte ervaren. Stilstaan, door te lopen. Samen stil zijn is anders dan in je eentje stil zijn. Wandel mee en ervaar het. 

 

We starten met de wandeling na een korte introductie en meditatief moment in de kerk. De lengte van wandeling passen we aan aan het weer en de deelnemers. De wandeling duurt één à anderhalf uur. Bij terugkomst is er koffie en thee. Tijdens de gezamenlijke lunch kun je ervaringen delen.

 

 

 • Elke 3e woensdagochtend van de maand (let op: in juni 2e)
 • Tijd: 10.00 – 12.30 uur 
 • Locatie: Trefpunt
 • Kosten: € 5,- inclusief lunch
 • Begeleiding: Liesbeth van Meeteren

2023

18 januari; 15 februari; 15 maart; 19 april; 17 mei; 14 juni

Retraites

Tijdens retraites komen wij tot onszelf en tot God, de bron van het leven. We laten los wat ons dagelijks bezig houdt. Wij komen op adem, verinnerlijken en richten ons op onze ziel. 

Het CBI biedt in 2022 en 2023 vijf retraite-dagen in kloosterachtige sfeer aan. Elke retraitedag bestaat uit 3 korte meditatieve vieringen en afwisselend geleide oefeningen en stiltes rond een thema. We werken in een groep en lunchen gezamenlijk. Retraites zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Retraite ‘Ontdek de zin van je leven‘ 

Als verdriet en verlies ons uit balans halen, komen vragen op naar de zin van ons leven. Waarom leven wij, waarom sterven wij en wat is de bedoeling van ons leven? In moeilijke periodes zijn dit soort vragen vaak prominent. Hebben wij zoiets als een levensmissie? En is die vervuld als iemand vroegtijdig sterft? Bestaat er een hemel en welke relatie hebben wij met die hemel? Is er een God die alles bestuurt? Hebben wij een eigen verantwoordelijkheid in het leven?

Doel van deze retraite is je bewust te worden van de diepe lagen van je bestaan.

 

 • Datum: Zaterdag 28 januari
 • Tijd: 10.00 uur tot 17.30 uur
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten:  € 50 inclusief lunch, koffie en thee
 • Begeleiding: Ds. Stephan Kurtzahn  

‘Pelgrimeren of je levensreis’

Bij een pelgrimage denken we aan een lange (voet)tocht met een bijzonder doel en mensen die er veel voor over hebben om daar te komen. Mensen gaan op weg naar een plek waar zij graag willen zijn.

Pelgrimeren kun je ook met je hart of beter gezegd met je ziel. Daarvoor is geen inspanning nodig. Uit de levensreis, de pelgrimage, wordt duidelijk wie we ten diepste zijn en waar de zin ligt van ons bestaan.

Waar sta ik in mijn leven, welke weg heb ik afgelegd en wat heb ik nog voor de boeg? Wat vervult mijn leven? Die vragen staan centraal als mensen op pelgrimstocht gaan. Je zou kunnen zeggen dat een pelgrimstocht symbool staat voor de levensweg die je gaat.

Deze dag willen we in verschillende werkvormen in het klein op weg en op zoek gaan en gaandeweg ontdekken wat onze weg en onze bestemming is.

 

 • Datum: Zaterdag 15 april
 • Tijd: 10.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten: € 30 inclusief koffie/thee, lunch
 • Begeleiding: Sijma Rasser en Liesbeth van Meeteren

Lezingen

Met onze lezingen willen we inspireren en ondersteunen in bijzondere levensfases. 

De lezingen worden gegeven door inspirators en visionairs.

 

Lezing ‘Universele Spiritualiteit’  door Willem Glaudemans

In deze tijd van nieuw bewustzijn gaan we merken dat allerlei oude vormen en structuren verdwijnen en er  nieuwe versneld voor in de plaats komen. Dat geldt op alle levensgebieden, dus ook voor religie en spiritualiteit.

In Willems nieuwe boek ‘Universele Spiritualiteit’ schetst hij een beeld hoe dit er uit zou kunnen zien, als we voorbij religies gaan naar spiritualiteit die voor iedereen geldt en aansluit op de ontwikkeling van ons bewustzijn.
Het gaat dan om het leven van je goddelijkheid, misschien een groot woord, maar het is wie je werkelijk bent. We hebben alle goddelijke eigenschappen bij onze schepping meegekregen, waarom zouden we die dan niet gaan leven?

 

Willem Glaudemans (1954) is neerlandicus. Hij promoveerde op de literatuuropvattingen van Willem Frederik Hermans. Hij vertaalde spirituele boeken en gnostische geschriften en was eindredacteur van Een cursus in wonderen. Glaudemans is van jongs af aan geïnteresseerd in het leven na de dood. De trainingen die hij volgde bij Elisabeth Kübler-Ross over Life, Death and Transition hebben zijn leven naar eigen zeggen ingrijpend veranderd.


 • Datum: 21 maart 2023
 • Tijd: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten: € 5,- (ook aan de zaal te voldoen)

Vieringen

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie attendeert op bijzondere vieringen zoals bv. Vespers in de adventperiode en Vespers in de aanloop naar Pasen. De vieringen zijn muzikale hoogtepunten en een onderdeel van Vespers vanuit de kerk. Dit is een ultiem moment om te je bezinnen, bidden en tot rust te komen.

Matthäuspassion

In een sfeervolle mix tussen concert en viering worden delen uit de Matthäuspassion gezongen door COV Ex Animo uit Leiden en enkele solisten.

 • Datum: 26 maart 2023
 • Tijd: 19.30 uur
 • Locatie: Dorpskerk
 • Entree: gratis, collecte aan de uitgang
 • Tekst en arrangement: Ds. Stephan Kurtzahn 

Oecumenische Vespers

Het CBI ondersteunt deze vespers.  De Rooms-Katholieke parochiekern ‘De Goede Herder’ in Zoeterwoude/Rijndijk en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp organiseren samen de Oecumenische vesperdiensten. Let op: de locatie is afwisselend de Dorpskerk en De Goede Herder.


Vespers in de veertigdagentijd

Tijdens de Veertigdagentijd bereiden wij ons voor op Pasen. Vroeger sprak men van de vastentijd. De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Op 23 maart is ook de maaltijd van de Heer. Op 30 maart staat de viering in het teken van boete en verzoening.


Data en locatie:

 • 23 februari Scheppingskerk
 • 2 maart De Goede Herder
 • 9 maart Dorpskerk; voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
 • 16 maart De Goede Herder
 • 23 maart Dorpskerk; voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
 • 30 maart De Goede Herder (boete en verzoening)
 • Tijd: 19.15 uur
 • Entree: gratis

Workshops & cursussen

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie organiseert verschillende losse workshops en cursussen van meerdere dagen. Hierbij werk je in een groep.

 

Verbeeldend bewegen op weg naar Pasen: Dansen op Dinsdag

4 dansavonden in de periode voor Pasen.

 

 

We gaan aan de hand van het verhaal van Jezus in die  laatste weken voor Pasen op zoek naar de emoties in dat  verhaal. Emoties die we ook vandaag de dag in ons leven herkennen en tegenkomen.

We laten ons leiden door het Johannes evangelie en muziek
uit de Johannes Passion Iedere week lichten we er twee emoties uit. Je lijf komt als vanzelf in beweging om uiting te geven  aan die emotie. Zo kom je zo maar tot een dans met je hele lijf.  Laat jezelf er helemaal zijn.

 

 

Het minimum aantal deelnemers is 4, anders vindt de workshop geen doorgang.

 

 

 • Data: 21 februari; 7 maart; 28 maart; 4 april
 • Tijd: 19:30 tot 21:00
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten: Bij voorinschrijving voor 4 avonden € 28,-. Losse avond €7,50
 • Beleiding: Tineke Ras Marees, docent dansexpressie

Iconen schilderen in de aanloop naar Pasen

Als je iconen schildert kom je terug in de stilte, de kalmte en de rust. Je schildert je een weg naar het licht. Vroeger schilderden de monniken met de techniek van tempera en ei.

In de periode voor Pasen kan je 6 vrijdagen werken aan een icoon. Je schildert hem op een plank en werkt met pigmenten en goud. Het onderwerp wordt nog bekend gemaakt. De iconen worden rond Pasen tentoongesteld in de Dorpskerk.


 • Data: vrijdagen 27 januari; 3 februari; 17 februari; 24 februari; 10 maart; 17 maart van 9:30 to 16:30
 • Locatie: Trefpunt
 • Kosten: €240 (incl. materiaal, koffie, thee, lunch)
 • Begeleiding: Thea van Haarlem

Contactformulier

Telefoon
Adres
E-mail