Skip to content

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie organiseert diverse activiteiten. Hieronder vind je het overzicht van ons aanbod met een uitgebreide beschrijving.
Om ergens aan deel te nemen, hoef je geen lid van een kerk te zijn.

 

Ons aanbod:

Zie onze agenda voor de eerstvolgende geplande activiteiten.


Gedurende januari en februari is de Dorpskerk gesloten. Alleen de Scheppingskerk is open. Dit uit solidariteit met de hoge gasprijzen. De Protestantse Gemeente Leiderdorp zal het uitgespaarde geld doneren aan mensen die dit nodig hebben. Activiteiten van het CBI vinden of in de Scheppingskerk of in ’t Trefpunt plaats. Kijk goed op de website!

Meditaties

Meditatie is de kunst om stil, aandachtig en vriendelijk voor jezelf te zijn. Het is een manier om tot rust te komen, te verstillen. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en met God. Meditatie kan helpen dichter bij de bronnen van het bestaan te komen. Door meditatie kun je ervaren waar het je uiteindelijk om te doen is, je steeds meer verbonden voelen met wat van blijvende waarde is. 

 

In de maanden januari en februari zal dit in de SCHEPPINGSKERK zijn. De Dorpskerk is dicht omdat hij niet wordt verwarmd. Iedereen is van harte welkom in de consistoriekamer Scheppingskerk Poelgeestlaan 2. We doen ons best om daar de sfeer te brengen uit de Dorpskerk.

 

 • Data: Donderdagavond om de week (m.u.v. de adventstijd en 40 dagentijd ivm. de vespers)
 • Tijd: 19.30 – 20.30 uur 
 • Kosten: vrijwillige bijdrage
 • Begeleiding: Liesbeth van Meeteren, Marjenke Hielkema en ds. Stephan Kurtzahn.

Data 2024

 • Donderdagavond 4 en 18 januari, 1 februari. Van 2 februari tot 10 april geen meditaties vanwege vespers in de 40 dagen tijd
 • Donderdagavond 11 en 25 april, 23 mei, 6 en 20 juni, 4 en 8 juli

Stiltewandelingen

Rustig lopen, met volle aandacht, niet praten. De volledige ervaring van het wandelen. De ruimte, de natuur om je heen en je eigen stilte ervaren. Stilstaan, door te lopen. Samen stil zijn is anders dan in je eentje stil zijn. Wandel mee en ervaar het. 

 

We starten met de wandeling na een korte introductie en meditatief moment in de kerk. De lengte van wandeling passen we aan aan het weer en de deelnemers. De wandeling duurt één à anderhalf uur. Bij terugkomst is er koffie en thee. Tijdens de gezamenlijke lunch kun je ervaringen delen.

 

 

 • Elke 3e woensdagochtend van de maand
 • Tijd: 10.00 – 12.30 uur 
 • Locatie: Trefpunt
 • Kosten: € 5,- inclusief lunch
 • Begeleiding: Liesbeth van Meeteren

2024

17 januari; 21 februari; 20 maart; 17 april; 15 mei; 19 juni

Retraites

Tijdens retraites komen wij tot onszelf en tot God, de bron van het leven. We laten los wat ons dagelijks bezig houdt. Wij komen op adem, verinnerlijken en richten ons op onze ziel. 

Het CBI biedt in 2022 en 2023 vijf retraite-dagen in kloosterachtige sfeer aan. Elke retraitedag bestaat uit 3 korte meditatieve vieringen en afwisselend geleide oefeningen en stiltes rond een thema. We werken in een groep en lunchen gezamenlijk. Retraites zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Retraite ‘Ontdek de zin van je leven‘ 

Als verdriet en verlies ons uit balans halen, komen vragen op naar de zin van ons leven. Waarom leven wij, waarom sterven wij en wat is de bedoeling van ons leven? In moeilijke periodes zijn dit soort vragen vaak prominent. Hebben wij zoiets als een levensmissie? En is die vervuld als iemand vroegtijdig sterft? Bestaat er een hemel en welke relatie hebben wij met die hemel? Is er een God die alles bestuurt? Hebben wij een eigen verantwoordelijkheid in het leven?

Doel van deze retraite is je bewust te worden van de diepe lagen van je bestaan.

 

 • Datum: Zaterdag 28 januari
 • Tijd: 10.00 uur tot 17.30 uur
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten:  € 50 inclusief lunch, koffie en thee
 • Begeleiding: Ds. Stephan Kurtzahn  

‘Pelgrimeren of je levensreis’

Bij een pelgrimage denken we aan een lange (voet)tocht met een bijzonder doel en mensen die er veel voor over hebben om daar te komen. Mensen gaan op weg naar een plek waar zij graag willen zijn.

Pelgrimeren kun je ook met je hart of beter gezegd met je ziel. Daarvoor is geen inspanning nodig. Uit de levensreis, de pelgrimage, wordt duidelijk wie we ten diepste zijn en waar de zin ligt van ons bestaan.

Waar sta ik in mijn leven, welke weg heb ik afgelegd en wat heb ik nog voor de boeg? Wat vervult mijn leven? Die vragen staan centraal als mensen op pelgrimstocht gaan. Je zou kunnen zeggen dat een pelgrimstocht symbool staat voor de levensweg die je gaat.

Deze dag willen we in verschillende werkvormen in het klein op weg en op zoek gaan en gaandeweg ontdekken wat onze weg en onze bestemming is.

 

 • Datum: Zaterdag 15 april
 • Tijd: 10.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten: € 30 inclusief koffie/thee, lunch
 • Begeleiding: Sijma Rasser en Liesbeth van Meeteren

Lezingen

Met onze lezingen willen we inspireren en ondersteunen in bijzondere levensfases. 

De lezingen worden gegeven door inspirators en visionairs.

 

Lezing ‘Universele Spiritualiteit’  door Willem Glaudemans

In deze tijd van nieuw bewustzijn gaan we merken dat allerlei oude vormen en structuren verdwijnen en er  nieuwe versneld voor in de plaats komen. Dat geldt op alle levensgebieden, dus ook voor religie en spiritualiteit.

In Willems nieuwe boek ‘Universele Spiritualiteit’ schetst hij een beeld hoe dit er uit zou kunnen zien, als we voorbij religies gaan naar spiritualiteit die voor iedereen geldt en aansluit op de ontwikkeling van ons bewustzijn.
Het gaat dan om het leven van je goddelijkheid, misschien een groot woord, maar het is wie je werkelijk bent. We hebben alle goddelijke eigenschappen bij onze schepping meegekregen, waarom zouden we die dan niet gaan leven?

 

Willem Glaudemans (1954) is neerlandicus. Hij promoveerde op de literatuuropvattingen van Willem Frederik Hermans. Hij vertaalde spirituele boeken en gnostische geschriften en was eindredacteur van Een cursus in wonderen. Glaudemans is van jongs af aan geïnteresseerd in het leven na de dood. De trainingen die hij volgde bij Elisabeth Kübler-Ross over Life, Death and Transition hebben zijn leven naar eigen zeggen ingrijpend veranderd.


 • Datum: 21 maart 2023
 • Tijd: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten: € 5,- (ook aan de zaal te voldoen)

Vieringen

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie attendeert op bijzondere vieringen zoals bv. Vespers in de adventperiode en Vespers in de aanloop naar Pasen. De vieringen zijn muzikale hoogtepunten en een onderdeel van Vespers vanuit de kerk. Dit is een ultiem moment om te je bezinnen, bidden en tot rust te komen.

Matthäuspassion

In een sfeervolle mix tussen concert en viering worden delen uit de Matthäuspassion gezongen door COV Ex Animo uit Leiden en enkele solisten.

 • Datum: 26 maart 2023
 • Tijd: 19.30 uur
 • Locatie: Dorpskerk
 • Entree: gratis, collecte aan de uitgang
 • Tekst en arrangement: Ds. Stephan Kurtzahn

Oecumenische Vespers

Het CBI ondersteunt deze vespers.  De Rooms-Katholieke parochiekern ‘De Goede Herder’ in Zoeterwoude/Rijndijk en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp organiseren samen de Oecumenische vesperdiensten. Let op: de locatie is afwisselend de Dorpskerk en De Goede Herder.

 

 

Vespers in de veertigdagentijd

Tijdens de Veertigdagentijd bereiden wij ons voor op Pasen. Vroeger sprak men van de vastentijd. De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Op 23 maart is ook de maaltijd van de Heer. Op 30 maart staat de viering in het teken van boete en verzoening.

 

 

Data en locatie 2024:

 • 15 februari De goede Herder
 • 22 februari Dorpskerk
 • 29  februari Dorpskerk
 • 7 maart De Goede Herder
 • 14 maart Dorpskerk
 • 21 maart De Goede Herder (boete en verzoening)
 • Tijd: 19.15 tot 19:45 uur
 • Entree: gratis

Workshops & cursussen

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie organiseert verschillende losse workshops en cursussen van meerdere dagen. Hierbij werk je in een groep.

 

Kom tot Bezinging’ op de ZingZaterdagen

Alleen je hele stem heelt…en alleen vanuit deze hele stem, is zingen als dubbel bidden zonder woorden…Alleen zo vertellen niet de woorden, maar vertelt je stem ons wat waar is….

Je stem kan niet liegen, is altijd eerlijk. Getuigt altijd, of je het nu wil of niet, van jouw waarheid en daar gelden geen normen van mooi of lelijk, zuiver of vals, goed of fout….

Zo mogen zingen is een groot geschenk aan jezelf. De diepe vreugde en vervulling die daaruit voortkomen vinden hun weg onbelemmerd vanuit je hart de hemel in, in dit geval de hoge ruimte van de oude Dorpskerk in Leiderdorp…

Zo kan zingen diep ontroeren, want zingen is zoveel meer dan zingen alleen…

 

 

Praktisch

In 4 workshops ontdekken we al improviserend en spelend dat onze oorspronkelijke stem veel meer is dan alleen klank, veel meer laat horen dan toonhoogtes, veel meer zegt dan alleen woorden. Ontdekken we dat onze stem veel meer kan dan we ooit konden vermoeden. Ontdekken we dat je van je stem kunt houden als van een nabije vriend en deze welkom heet in je huis.

Samen zingend ontdekken we onbekende mogelijkheden van onze stem en zijn we als een levend klanklaboratorium waar onbelemmerd spelen met klank nieuwe muziek doet ontstaan.

De laatste middag sluiten we af met een Stille-zaterdag-ceremonie waarin iedere stem telt als organisch onderdeel van een geheel, wat zal ontstaan vanuit stilte naar klank, vanuit ‘dood naar leven’…

 

 

Voor wie? 

Mensen met liefde voor zingen die het contact met hun stem willen (her)ontdekken of verdiepen. Mensen die verlangen naar de oorspronkelijke zeggingskracht van hun stem en zich realiseren dat zingen helend kan zijn.

Mensen die vanuit hun liefde voor muziek hun stem willen laten klinken.

Noten kunnen lezen is geen vereiste. Wel muzikale oren, zing-zin en experimenteer-moed…

 

 

Wat gaan we doen?

Contact maken met de speelse en lichte kant van zingen via stemimprovisatie en bewustwordingsspelletjes (o.a. vanuit de Lichtenberg-inzichten). Zodoende uitgenodigd worden om ongekende mogelijkheden van je stem te leren kennen.

Contact maken met het zgn. ‘zangerslichaam’ (o.a. vanuit de methode Niek Brouw) want ons gehéle lichaam is instrument en klankkast. Bewustmakend en bevrijdend dat niet jíj zingt, maar je stem…

Contact maken: luisterend zingen en zingend luisteren in interactie met elkaar. Een afstemmen op elkaar waardoor steeds weer unieke composities ontstaan..

De 3e zaterdag zal gewijd zijn aan de kunst om het zingen van jouw eigen-wijze-lied mee te nemen in het zingen van een bestaand lied. Inspirerende melodieën zullen aan bod komen en mocht de behoefte er zijn dan zal er ook aan bestaande meerstemmige composities worden gewerkt.

De 4e zaterdag wordt besteed aan het integreren van al het ontdekte in een gedicht, een lied of andere inspiratiebron met betrekking tot Stille Zaterdag.

Als je mee wil doen beantwoord dan bij het opgeven de onderstaande vragen. Dit helpt de docente bij een op de deelnemers afgestemde voorbereiding.

– Hoe is het contact met je stem en waar verlang je naar?

– Waarom wil je deze workshop doen: wat hoop je te ervaren en ervan te leren?

 

 

Let op: er kunnen maximaal 10 deelnemers mee doen dus geef je tijdig op. Het minimum aantal deelnemers is 7, anders vindt de workshop geen doorgang.

 

 • Data: 4 zaterdagen in maart en april 2023
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten: €100 voor 4 zaterdagen inclusief koffie/thee
 • Begeleiding: Franciska Dukel, zangdocen

Verbeeldend bewegen op weg naar Pasen: Dansen op Dinsdag

2 dansavonden in de periode voor Pasen.

 

Tiidens twee dansworkshops  gaan we aan de hand van het verhaal van Jezus in die laatste weken voor Pasen op zoek naar de emoties in dat verhaal. Emoties die we ook vandaag de dag in ons leven herkennen en tegenkomen. We lichten er twee emoties uit. Je lijf komt als vanzelf in beweging om uiting te geven aan die emotie. Zo kom je tot een dans met je hele lijf. Laat jezelf er helemaal zijn.

 

Het minimum aantal deelnemers is 4, anders vindt de workshop geen doorgang.

 

 • Data: nader te bepalen
 • Tijd: 19:30 tot 21:00
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten: Bij voorinschrijving voor 4 avonden € 28,-. Losse avond €7,50
 • Beleiding: Tineke Ras Marees, docent dansexpressie

Iconen schilderen in de aanloop naar Pasen

Iconen schilderen is terugkomen in de stilte, de kalmte en de rust. Het is een weg naar het licht. Vroeger schilderden de monniken met de techniek van tempera en ei. Deze eeuwenoude traditie, en de stilte die daarbij hoorde, willen we laten ervaren. Beginners kunnen kennismaken met de techniek. Gevorderden kunnen hun techniek verbeteren en verdiepen door specifieke aandacht voor bijvoorbeeld kleding, ogen, neus en mond.

In de periode voor Pasen kan je 6 vrijdagen werken aan een icoon. Je schildert hem op een plank en werkt met pigmenten en goud. Het onderwerp wordt nog bekend gemaakt. De iconen worden rond Pasen tentoongesteld in de Dorpskerk.

Maximaal aantal deelnemers is 12.

 

 

 • Data 2024: vrijdagen 2, 9 en 16 februari, 1, 8 en 15 maart van 9:30 to 16:30
 • Locatie: Dorpskerk
 • Kosten: €240 (incl. materiaal, koffie, thee, lunch)
 • Begeleiding: Thea van Haarlem

Contactformulier

Telefoon
Adres
E-mail