Vieringen

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie attendeert op bijzondere vieringen zoals bv. Vespers in de adventperiode en Vespers in de aanloop naar Pasen.

U vindt de informatie hierover in onze agenda of kijk op de kalender.
Ook kunt u deze vieringen bekijken in het overzicht gegroepeerd naar soort aanbod.