Meditatie is de kunst om stil, aandachtig en vriendelijk voor jezelf te zijn. Het is een manier om tot rust te komen, te verstillen. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en met God. Meditatie kan helpen dichter bij de bronnen van het bestaan te komen. Door meditatie kun je ervaren waar het je uiteindelijk om te doen is, je steeds meer verbonden voelen met wat van blijvende waarde is. 


Meditatie-bijeenkomsten op de donderdagavond om de week (m.u.v. adventstijd en 40 dagentijd i.v.m. de vespers; zie de agenda). Na afloop drinken we gezamenlijk thee.