VERINNERLIJKEN, VERSTILLEN, HERKENNEN, VERBINDEN en BETREKKEN

Over CBI

PIONIERSPLEK, een plek die ruimte geeft aan nieuwe vormen van kerkzijn.
Sinds 2010 zijn er op initiatief van de Protestantse Kerk Nederland op meer dan 100 plekken verspreid over het land activiteiten om nieuwe vormen te vinden voor kerkzijn. De bestaande vormen bereiken maar een klein deel van de Nederlanders. Nieuwe vormen sluiten aan bij onze veranderende cultuur en kunnen interessant zijn voor mensen die het waardevolle van het Christelijke geloof op andere wijze willen ontdekken.

Met de nieuwe vormen kunnen meer mensen ontdekken wat het evangelie van Jezus Christus inhoudt. Het Centrum wil over drie jaar zijn uitgegroeid tot een levende gemeenschap van mensen die hun weg hebben gevonden in andere kerkvormen. Kleinschalig, luisteren naar elkaar, samen zoeken naar de betekenis van geloof voor zichzelf en voor de wereld. Het Centrum biedt hiertoe meditatie bijeenkomsten, vespervieringen, klooster- en retraite dagen, verbeeldend bewegen, mindfulness, concertvieringen en dergelijke.

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie startte in oktober 2016 binnen de Protestantse Gemeente Leiderdorp in het Dorpskerk/Trefpunt complex. Om deel te nemen aan het programma van het centrum hoeft u geen lid van een kerk te zijn. Het centrum legt de nadruk op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomstIn aanwezigheid van de kerkenraad is op 13 maart 2017 de samenwerkingsovereenkomst met de PKN ondertekend, waarmee deze pioniersplek onderdeel is geworden van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor het Centrum betekent dit extra ondersteuning bij de verdere ontwikkeling. Het Centrum wil over drie jaar zijn uitgegroeid tot een levende gemeenschap van mensen die hun weg hebben gevonden in andere kerkvormen.

De activiteiten van het Centrum worden gecoördineerd door een stuurgroep onder leiding van één van de predikanten. Zie: Stuurgroep.

Meer informatie over de Protestantse Gemeente Leiderdorp: www.pgleiderdorp.nl

Foto: Van links naar rechts: Liesbeth Nieuwland, Stephan Kurtzahn, Kees van Pernis

Foto: Ellis Groothoff