VERINNERLIJKEN, VERSTILLEN, HERKENNEN, VERBINDEN en BETREKKEN

Missie en visie

Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie (CBI) richt zich op mensen die op zoek zijn naar innerlijke vorming en groei.

Het CBI bouwt aan een netwerkgemeenschap van zinzoekers. Het biedt laagdrempelig retraites, meditatieve activiteiten en cursussen. 

Het centrum wil kloosterachtige sereniteit uitstralen, opdat genezende stilte en spiritualiteit beleefd kunnen worden.
Door samen activiteiten te doen ontstaat verinnerlijking, verstilling en onderlinge herkenning, verbondenheid en betrokkenheid.