Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het sterven van een familielid of een collega, een echtscheiding, een ongeneeslijke ziekte, verlies van je werk, leven met iemand met een beperking, verlies door onrecht, … Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega’s ondersteunen. Iedereen wil elkaar hierin vaak behulpzaam zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan met verdriet is, maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren.

In zijn lezing geeft Manu Keirse informatie hoe mensen kunnen omgaan met hun eigen verdriet en dat van anderen. Meer weten kan helpen in je verdriet, je eigen reacties en gevoelens begrijpen en misschien zelfs helpen op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven bij te staan. 

Manu Keirse is klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies en verdriet. Hij is emeritus-hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven.